NE rušení učňovských stipendií

3. 3. 2021

NE rušení učňovských stipendií

 Středočeský kraj ruší k 30. červnu 2021 stipendia pro vybrané obory učňovského školství. Stipendia byla od roku 2009 součástí krajské Strategie podpory odborného vzdělávání, která se snažila v koordinaci se zaměstnavateli, školami i odboráři systémově řešit nedostatek absolventů dělnických profesí. Cílem bylo zvýšit zájem žáků o obory, které jsou požadovány trhem práce.

 V rámci stipendií dostávali učni 37 vybraných oborů finanční podporu od 300,- do 500,- Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí navíc od 1000,- do 3000,- Kč. Mezi vybranými obory byly např. klempíř, elektrikář, pokrývač, tesař, zedník, ale i dnes více než jindy potřebné obory jako praktická sestra, ošetřovatel nebo zdravotnický asistent.

 Komunistická strana Čech a Moravy se zrušením stipendií zásadně nesouhlasí. Tento krok bude mít dlouhodobý dopad na již tak krizovou situaci v učňovském školství, kdy musíme mistry patřičných profesí i „dovážet“. „Zlaté české ručičky“ se pomalu stávají jen vzpomínkou a ztrácíme tak další oblast, ve které jsme byli kdysi soběstační.

 Středočeský kraj tímto krokem zároveň dává další ránu rozpočtům mnoha rodin s dětmi, které po zrušení tzv. středočeského jízdného již nemohou cestovat za vzděláním zdarma.

 VV StčKV KSČM, 1. 3. 2021