Vážení spoluobčané, paní a pánové, soudruzi a soudružky

10. 3. 2021

Vážení spoluobčané, paní a pánové, soudruzi a soudružky!

Obracím se na vás s tímto hodnocením současné situace, či spíše naléhavým vzkazem nejen jako předseda ÚV KSČM, ale především jako spoluobčan, který v souvislosti s pandemií COVID–19 je denně konfrontován nejen se slovy, ale zejména i s činy jednotlivých politických stran, poslanců, senátorů, ústavních činitelů, vlády, ministrů a souvisejícími rozhodnutími státních orgánů a soudů.

Situace není dobrá.

Musím zdůraznit, že nejen my, obyvatelé České republiky, ale všichni máme problém – tím problémem je zvládání celosvětové pandemie – tj. šířící se virové nákazy COVID-19 v naší zemi. Z různých stran slyšíme o různých právech a nárocích jednotlivců či skupin. Dovolím si v této době zdůraznit to nejzákladnější právo – a to je právo na život a na zdraví. Tomu je ale třeba mnohé podřídit a mnoho pro to udělat i strpět.

V této souvislosti je nejpodstatnější následující:

Výsledek našeho zvládání pandemie, přiznejme si, je - žel - jeden z nejhorších na světě. Vinu na tom nese svým způsobem skoro každý z nás. Někdo nedomyšleným rozhodováním, jiní nedodržováním pravidel a principů, jejichž dodržování je pro řešení problému důležité. A je tu i skupina jednotlivců, kteří situaci vítají jako možnost se za každou cenu zviditelnit - to není dobré k ničemu.

Netřeba hledat hlavního viníka - tím je jednoznačně virus. Jde o to, jak postupovat, co dělat, abychom se mu ubránili. Křik o jiných lidských právech, nekonstruktivní a samoúčelná kritika ze strany pravicové opozice, ani řevnivost různých institucí či prý spásná rozhodnutí soudů, včetně soudu ústavního, ani samoúčelné pokusy o zviditelnění se rádoby-politiků nemocné neuzdraví a v boji s covidem pramálo pomohou. Média, a to bez výjimky, by si měla uvědomit, co je hlavním cílem, a přestat nastolovat témata, která snad mají vliv na jejich sledovanost, ale vůbec ne na prevenci a pomoc v nezbytném boji s pandemií.

Začněme každý u sebe a uvědomujme si, že je nutné dodržovat základní pravidla ochrany sebe i ostatních. Alespoň to, že práce z domova, ošetřování členů rodiny není žádnou vládní dovolenou sloužící k návštěvě Špindlerova Mlýna či k rodinným výletům. Roušky či respirátor je třeba nosit a hygienická pravidla dodržovat. Základem je zabránit přenosu infekce mezi lidmi a omezení vzájemných kontaktů.

A žádám, buďme trpěliví. Buďme vstřícní. Buďme důslední, pokud se dodržování základních pravidel prevence týká. Vezměme si příklad ze zdravotníků a buďme obětaví tam, kde je to zapotřebí. Pokusme se být v boji s covidem co nejvíce jednotní. Nezapomínejme na ty, kdo v boji s covidem prokazují nevšední statečnost.

Při tom všem ale nezapomeňme ani na ty, kteří situace s covidem zneužívají – a připomeňme jim to při volbách.

Přeji nemocným brzké uzdravení a všem Vám pevné zdraví a dlouhý život.

Vojtěch FILIPpředseda ÚV KSČM a první místopředseda Sněmovny 

Zdroj: Halo noviny 10.3.2021