Na 15. březen zapomenout nesmíme

15. 3. 2021

Na 15. březen zapomenout nesmíme

Patnáctý březen patří k nejčernějším dnům naší historie. Tehdy německá wehrmacht obsadila zbytek našeho území a současně tisovské Slovensko vyhlásilo samostatnost. I tam se tehdy fašismus za přispění hitlerovského Německa prosadil. Československo na několik let přestalo existovat. Po několika dnech pak vznikl tzv. protektorát, v němž sice stále existovaly české orgány, ale skutečnou rozhodovací moc měli nacisté.

Nacistická wehrmacht před 82 roky obsadila české země. Aby svět byl přesvědčen, že jde o legální krok, stačil k tomu podpis starého prezidenta, jenž už při svém zvolení po nuceném odchodu dr. Beneše do zahraničí měl být na penzi. Věk i zdravotní stav tomu odpovídaly. Hácha byl už v té době jen loutkou ve hře jiných. To ho ovšem nezbavuje odpovědnosti, protože na to, aby legalizoval obsazení republiky nacisty, neměl žádné právo a on to jako zkušený právník věděl. Ani vláda neměla pověření, aby tento krok posvětila. Tak jsme doslova přes noc ztratili i zbytky naší svobody.

 

Akcí nacistického Německa byla také porušena mnichovská dohoda a mocnosti, které garantovaly její plnění, Anglie, Francie a Itálie, měly nejen akt slovně odsoudit, ale vystoupit na naši obranu. Tak zněl závazek Mnichovanů, který byl stvrzen jejich podpisy. Jediná demokratická země ve středu Evropy byla tak obětována nezájmu mocností. Bylo to dovršení zrady, zrady z Mnichova 1938.

Po onom 15. březnu následovala i doba strašlivých represí, zatýkání odpůrců a jejich posílání do koncentračních táborů, pokud ovšem nebyli popraveni podle rozhodnutí tzv. stanných soudů. Začalo rasové pronásledování, jež znamenalo smrt desetitisíců českých občanů, kteří podle zrůdné rasistické teorie byli tzv. neárijského původu, doba pronásledování, šikany, omezování a postupné likvidace českých národních zvyklostí, školství, kultury a vytvoření plánu na zničení celého národa, protože údajně »Čech tu konec konců nemá co pohledávat«.

Tento plán se naštěstí nemohl uskutečnit. Nacisté »svůj boj« díky především porážkám na Východě prohráli. Pak už za cenu obětí mohla Evropa, za nemalého úsilí spojeneckých zemí, být osvobozena a s ní také naše vlast. Doba nacistické okupace a zrady Mnichovanů nás stála na 360 000 životů a devastaci země, z níž se dlouho vzpamatovávala. Na to zapomínat nelze.

Stanislav GROSPIČ, poslanec a místopředseda ÚV KSČM

Halo noviny 13.3.2021