Jak dál se středočeskou osobní přepravou na železnici? 

1. 7. 2021

Co nejvíce zatraktivnit cestování veřejnou dopravou chtějí radní Středočeského kraje. Zastupitelstvo 28.6. 2021 schválilo návrh, který umožní zakoupení jízdenky přímo u průvodčího ve vlaku. Tato možnost by měla být postupně zaváděna od 1. 8. 2021.

Z důvodu úsporných opatření budou zrušena prodejní místa jízdenek ve vybraných železničních zastávkách a stanicích, u kterých je prokázán velmi nízký počet prodaných jízdenek, a nejsou jinak významně zatíženy. V tuto chvíli se uvažuje o uzavření 10 prodejních míst a omezení provozní doby u 18 míst. Očekávaná úspora přesahuje minimálně 10 milionů korun ročně.

„Nejsem jako poslanec Středočeského kraje za KSČM přesvědčen o správnosti tohoto kroku. Naopak, jsem velice rád, že zastupitelstvo Středočeského kraje vzalo u úvahu razantní nesouhlas s r rušením či výrazným omezením provozu na 13 železničních tratích ve Středočeském kraji. Jsem také rád, že vyslyšeli nesouhlas s tímto záměrem od KSČM. Chtěl bych touto cestou poděkovat Vám - občanům, starostům dotčených obcí a ubezpečit Vás, že komunistická strana bude v tomto případě stát pevně na Vaší straně. I když je nám jasné, že model spolufinancování obcemi skýtá řadu úskalí pro obce samé, bude nutné zvážit finanční možnosti obcí. Piráti a STAN lehce bez závazků a dlouhodobých koncepcí bouraly vše minulé, co posledních let krajské samosprávy pro občany budovaly. Dnes se ukazuje, že zas až tak jednoduché to není. Kraj,  jeho občané, jsou živý organismus svázaný tisíce nitkami vzájemné potřebnosti.  KSČM i já osobně jsme připraveni pomáhat, kde bude třeba. Chceme-li nové suverénní Česko, nelze prostě jen odhodit vše minulé posledních deseti let. KSČM má věcné řešení. 

Autor: 
Stanislav Grospič, poslanec KSČM a kandidát do Poslanecké sněmovny PČR