Jak dál se středočeskou osobní přepravou na železnici

1. 7. 2021

Jak dál se středočeskou osobní přepravou na železnici? 

 

Co nejvíce zatraktivnit cestování veřejnou dopravou chtějí radní Středočeského kraje. Zastupitelstvo dnes, 28.6. 2021 schválilo návrh, který umožní jízdenku PID zakoupit přímo u průvodčího ve vlaku. Tato možnost by měla být postupně zaváděna od 1. 8. 2021.
„Zrušeny také budou z důvodu úsporných opatření prodejní místa jízdenek ve vybraných železničních zastávkách a stanicích, u nichž je prokázán velmi nízký počet prodaných jízdenek, a nejsou jinak významně zatížena. V tuto chvíli je projednáváno uzavření 10 prodejních míst a omezení provozní doby u 18 prodejních míst. Očekávaná úspora přesahuje minimálně 10 milionů korun ročně.

Nejsem jako poslanec Středočeského kraje za KSČM přesvědčen o správnosti tohoto kroku. Naopak jsem velice rád, že zastupitelstvo Středočeského kraje vzalo v úvahu razantní nesouhlas s rušením či výrazným omezením provozu na 13 železničních tratích v našem Středočeském kraji. Jsem také rád, že vyslyšeli odpor Komunistické strany Čecha a Moravy proti tomuto záměru a i ze strany dotčených obcí. Chtěl bych touto cestou poděkovat Vám občanům, starostům dotčených obcí a ubezpečit Vás, že Komunistická strana bude v tomto případě stát pevně na Vaší straně. I když je nám jasné, že model spolufinancování obcemi skýtá řadu úskalí pro obce samé, bude nutné zvážit omžené finanční možnosti obcí. Piráti a STAN lehce bez závazků a dlouhodobých koncepcí bourali vše minulé co v posledních letech krajské samosprávy pro občany koaliční zastupitelé vybudovali. Dnes se ukazuje, že zas až tak jednoduché to není. Kraj , jeho občané jsou živý organismus svázaný tisíce nitkami vzájemné potřebnosti.  KSČM a já sám osobně, jsme připraveni pomáhat, kde bude třeba. V této chvíli Vám všem vyjadřuji hluboké uznání a porozumění. Chceme-li nové suverénní Česko, nelze prostě jen odhodit vše minulé posledních deseti let. KSČM má věcné řešení. 

S úctou Stanislav Grospič

poslanec KSČM a kandidát do Poslanecké sněmovny