Odborové sdružení Čech, Moravy, Slezska vyzývá Vládu ČR k okamžitému řešení situace na železnici

10. 8. 2021

Uplynul rok a na železničních tratích v České republice opět došlo v několika dnech po sobě k sérii velice tragických nehod. OS ČMS vyjadřuje účast všem, kteří byli v posledním měsíci zraněni při nehodách na železnici, a přeje jim brzké uzdravení. Rodinám zemřelých pak vyslovuje soustrast nad ztrátou blízkých.

OS ČMS považuje neštěstí za alarmující a vyzývá vládu a zodpovědné pracovníky k urychleným opatřením, která zabrání opakování takovýchto neštěstí. Za zvlášť tragické považujeme skutečnost, že za rok o předešlé série tragických nehod na železnici nebylo ze strany vlády jako vlastníka SŽDC vyvinuto žádné úsilí k přijetí napraných opatření. Pokračuje jen transformace na jednotný zabezpečovací systém EU, který je však mnohem volnější a než původní systém, který byl budován v Československu a poté v České republice.  V oficiálních zprávách se sice hovoří převážně o lidském selhání, to má ale vždy své důvody.

   Opět odborná veřejnost diskutuje, diskutuje o možné únavě či nedostatečné zkušenosti strojvedoucích. Přetížení lidí, nedostatek odpočinku a stres mohou být příčinami těchto tragédií. Je nutné brát v potaz i míru podílu elektronických zabezpečovacích systémů a jejich reálnou funkčnost. Nároky na strojvůdce v případě tratí, které nejsou elektronikou zabezpečené, jsou velmi vysoké. Takových tratí je v naší republice stále značné množství. Za železniční politiku, včetně liberalizace železnic, nesou odpovědnost vlády minulé i ta stávající.

  OS ČMS  proto vyzývá vládu, aby tento neutěšený stav začala urychleně řešit, jak po technické stránce, tak i s ohledem na pracovní zatížení strojvedoucích. Lidský faktor nelze pominout, ale je nutné prověřit, jak velké je zatížení lidí a zda je doba odpočinku strojvedoucích mezi jednotlivými směnami adekvátní v poměru k jejich odpovědnosti za životy pasažérů. Desítky zraněných a několik mrtvých včetně strojvedoucího – to je příliš vysoká cena a daň za liberalizaci železnic. Aktuální tragédie a řada po sobě jdoucích vlakových nehod je dostatečně průkazným argumentem, proč se OS ČMS tak razantně staví proti liberalizaci železniční dopravy.

Rada ÚZ OS ČMS v Praze dne 6. srpna

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM