Julius Fučík

10. 9. 2021

Stanislav Grospič k výročí popravy národního hrdiny Julia Fučíka

 

Dne 8. září si připomínáme den výročí popravy národního hrdiny, komunisty a vlastence Julia Fučíka (1903 – 1943). Fučík byl zavražděn nacisty ve věznici Berlín – Plötzensee.

Julius Fučík byl československým komunistou, novinářem (Rudé právo), literárním, divadelním kritikem (Tvorba) a překladatelem. V roce 1929 podpořil spolu s Františkem Halasem, Bedřichem Václavkem, Laco Novomeským a dalšími představiteli avantgardní kultury nové vedení komunistické strany, složené z jeho generačních druhů. Byl přítelem Voskovce a Wericha i výtvarných umělců z okruhu Spolku výtvarných umělců Mánes. Vyjadřoval se kriticky k první republice, přinášel nadšené reportáže z pobytu v Sovětském svazu.

Během okupace ilegálně bojoval proti fašismu, byl vězněn gestapem a popraven. Jeho dílo Reportáž psaná na oprátce je přeloženo do 80 světových jazyků.

Osobnost Julia Fučíka je kvalitativním vzorem pro každého komunistu, měřítkem skutečné pokrokovosti, pevnosti komunistického smýšlení, odhodlanosti, odvahy i talentu. Ne nadarmo je Fučík od kapitalistického převratu hanoben antikomunistickými nulami, vlastizrádci a potomky kolaborantů z dob nacistické okupace. Fučík se stal nebezpečným i tolik let po jeho kruté smrti, protože svou osobností i dílem nemilosrdným zrcadlem nízkosti dnešní doby a jejích politických i kulturních „elit“.

Fučíkova Reportáž psaná na oprátce je právem světovým bestsellerem, svědectvím o posledních dnech člověka, který bojoval proti hnědému moru nacismu nejen slovy,ale především činy. Ne nadarmo vzpomínají jméno Julia Fučíka svými díly básníci jako Pablo Neruda či Nazim Hikmet, jeho portrét namaloval jeden z nejslavnějších italských malířů Renato Guttuso a jeho osobnosti si vždy vážil Fidel Castro. Fučík je jednou z našich nejvzácnějších osobností, skutečný komunista, skutečný národní hrdina.

Čest jeho památce!  Stanislav Grospič, předseda OS ČMS, místopředseda ÚV KSČM, poslanec PS PČR