První odkrývání karet po volbách...

26. 11. 2021

Vážení spoluobčané, je to již rok od krajských voleb, které v našem Středočeském kraji, ovládli starostové a nezávislí. Povolební uskupení na kraji, kde vznikla vládnoucí koalice STAN, ODS, PIRÁTŮ a Spojenců pro Středočeský kraj. Mám ještě v živé paměti předvolební setkání současné paní Hejtmanky s obyvateli osady Voltuš, spadající pod naše město Rožmitál pod Třemšínem, kde měla paní Hejtmanka přislíbit pomoc s řešením vybudováním kanalizace. Snad jsem tomu i věřil. Kdo jiný nežli samotní starostové měst a obcí znají lépe problematiku obcí a trápení svých občanů v daném regionu. 

První šok z kraje však na sebe nenechal dlouho čekat a to úplným zrušením vlakové osobní dopravy z našeho a do našeho města, které letos oslavilo 122 let. Vlastně jsme byly postaveni před hotovou a rozhodnutou věc dopředu. Nebylo ani o čem a s kým jednat. Na následné návrhy našeho města na snížení nákladů na tuto veřejnou službu našim občanům, či přispěním města padesáti procenty nákladů, nebyla nijak akceptována. Celou věc přijel řešit a podpořit i sám ministr dopravy pan Karel Havlíček. Bohužel ani tomu se celá věc nepodařila nijak zvrátit a tak Rožmitál přišel po 122 letech o svou osobní vlakovou dopravu.

Druhým šokem následně bylo navýšení příspěvku na integrovanou autobusovou dopravu. Město Rožmitál přispívalo za rok 2021 zhruba 175 000 korunami kraji. Na rok 2022 nám ze Středočeského kraje přišlo navýšení o zhruba 600 procent necelý milion korun. Po dopise pana starosty Rožmitálu Mgr. Pavla Bártla na Středočeský kraj, kde požadoval patřičné vysvětlení, přišla odpověď s upravenou částkou navýšení o zhruba 500 procent tedy na 830 279 korun. Na můj osobní dotaz na sociálních sítích směřovaný osobně panu starostovy Úval u Prahy a radnímu pro veřejnou dopravu Středočekého kraje Petru Boreckému (STAN), že plně chápu šetření kraje, ovšem si myslím, že na nesprávném místě. Na službě občanům, což veřejná doprava je. Naše podbrdská oblast zřejmě není panu radnímu moc známá a na rozdíl od Úval u Prahy si myslím, že zde jsou poměry jiné a zvýšení cen na dopravu zasáhne všechny naše občany jezdící touto dopravou za prací, lékaři či studenty do škol. Přirozeně se to dotkne i našeho rozpočtu města a našich občanů a spolků i investic, což mne osobně zrovna od starostů a nezávislých mrzí. 

Pokud k tomu přičtu zvýšení cen energií a odpadu, či pohonných hmot, čeká nás všechny tedy i naše město Rožmitál pod Třemšínem né zrovna moc optimistický výhled.

S přáním výhledu v optimističtější informace radní města Rožmitál pod Třemšínem Aleš Haluska.