Režim na Ukrajině se stále vzdaluje Evropě

16. 2. 2017

Válečné operace na Ukrajině  opět hoří a lží okolo této občanské války, kterou vede kyjevský režim proti vlastním obyvatelům, je neuvěřitelné množství.  Při této příležitosti si vždy pokládám otázku jak je možné, že dva bratrské národy, které společným úsilím porazily hitlerovský nacismus, a výrazným podílem vybojovaly mír v Evropě, se za krátkou dobu, vlastně  jedné generace, dostanou do takového sporu, že sáhnou po zbraních proti sobě navzájem. Co za tím je? Kdo platí propagandu nacionalismu a nenávisti opřenou o tzv. památku válečného zločince S. Bandery, jehož oddíly se mimo jiné také podílely na vyvražďování volyňských Čechů, kteří přesídlili právě na Ukrajinu. Kdo má zájem na takovém konfliktu a komu to má posloužit?

Osobně se mne dotýkají i nová rozhodnutí kyjevských orgánů, které se pokouší o zákaz Komunistické strany Ukrajiny, který graduje, a trvá to již téměř dva roky. Ukrajinským komunistům nejprve zakázali kandidovat ve volbách a byli zbaveni práva zapojit se do politického života země. V zemi platí úplný zákaz tzv. komunistické propagandy a symboliky.  Připomíná mi to rok 1938 - 39 v bývalé ČSR těsně před 2. světovou válkou. Ukrajina tak učinila krok k bezprecedentnímu jasnému omezení politických svobod. Zákaz kyjevské fašizující moci je učebnicovým příkladem absolutně protidemokratických a protievropských kroků, kterými se vedení Ukrajiny demonstrativně vydalo. Komunistická strana Ukrajiny, která měla a i v současné situaci, kdyby mohla působit v demokratických poměrech, by měla šanci uspět ve svobodné soutěži politických stran, tak čelí diskriminaci, která je v křiklavém rozporu s mezinárodními a evropskými úmluvami o politických právech a svobodách.

Důvod je prostý, současný ukrajinský režim se zkrátka rozhodl zlikvidovat politickou opozici. Diktatura, jež likviduje politickou konkurenci a nastoluje tak vládu strachu, nepatří a nemůže být součástí moderní Evropy. Už nejde jen o vzdalování se Evropské unii, ale i Evropě jako takové. Nemohu jinak, než opětovně vyjádřit podporu Komunistické straně Ukrajiny v této nelehké době. Její boj za politická práva je bojem za občanská a lidská práva nejen všech obyvatel Ukrajiny.

Autor: 
Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM