Krajská konference KSČM 18.2.2016

21. 2. 2017

Zdeněk Štefek z představování na středočeské krajské konferenci KSČM 18. 2. 2017

Soudružky a soudruzi, 

nejprve mi dovolte poděkovat za důvěru. Po těch letech v naší straně asi nemá smysl sám sebe představovat, spíše mi dovolte sdělit Vám, jak si představuji parlamentní práci.

Myslím si, pokud to vezmu vojenskou terminologií, že se často chováme jako strana, která má sice vykopané zákopy a v nich je pevně usazena, ale ty zákopy má často vykopané i za sebou, takže je odříznuta nejen od těch, za které bojuje, ale i od svého vlastního týlu.

A pokud útočíme, tak nějak po široké frontě, mělce, takže to sice poznají přední bojůvky protivníka, ale jejich šiky neprorazíme a za frontu k lidem, které máme osvobodit, ani informace o útoku prostě nedojde.

Dle mého názoru se musíme soustředit na slabá, zásadní místa, tam provést ofenzivu, a doprovodit ji masivními kampaněmi v cílových skupinách obyvatel

Je to důležitější o to více, jak ukázaly krajské volby, že lidé strany posuzují zejména podle celostátních témat a celostátních osobností, k nimž by jistě poslanci vedle vedení strany měli patřit.

Jak tedy pracovat? Jak se prezentovat? Jak usilovat o naše cíle?  

Uznávám zásady, že musíme vystupovat stručně, jednoznačně, disciplinovaně - jednotně.

A to tak, že popíšeme kořen problému (v tom je ta naše radikalita), popíšeme naší aktuální iniciativu a cíle (krátkodobé řešení) a samozřejmě sdělíme i vizi – tedy systémové řešení komunistů.

Jaké má být těžiště naší práce? Měli jsme mnoho legislativních návrhů, které skončily na propadlišti. Myslím si, že  nemá cenu plýtvat silami na legislativu od A – Z, naše legislativní iniciativa má smysl, jen když je opřená o mimoparlamentní aktivity, které jsou důležité.

Další částí činnosti poslance je být mezi lidmi, naslouchat, komunikovat, být hlasem lidu – i v případě interpelací a dalších možností poslance.

A poslední částí činnosti je určitě využívání poslaneckého zázemí pro vytváření aliancí, posilování práce se sympatizanty, ale i našimi odborníky.

Co považuji za důležité, je synergie činnosti poslance a všech článků strany. Všechny poslanecké iniciativy by měly být součástí konkrétních kampaní, které budou mít danou i cílovou skupinu, nikoliv všeobjímající oslovení všech. Součástí kampaní musí být samozřejmě důraz na kompletní PR portfolio.

Pak se nebude moci stát, že lidé nebudou vědět, že jsme dávno před ČSSD prosazovali progresivní daň a zdanění spekulací, budeme zároveň umět i čelit protipropagandě při našich vlastních legislativních iniciativách.

Takové jsou mé postoje, takový jsem já. Děkuji za pozornost.