Stanovisko delegátů krajské konference 18.2.2017

22. 2. 2017

Stanovisko delegátů středočeské krajské konference KSČM k současné politické situaci:

Středočeská krajská organizace Komunistické strany Čech a Moravy hodnotí současnou vnitropolitickou situaci jako vzájemný předvolební boj stran vládní koalice. Vyhrocuje se osobní nevraživost především mezi předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) a jejím místopředsedou Andrejem Babišem (ANO) až do vzájemných vulgárních výpadů. K moci se dere především římskokatolický klér posílený penězi z církevních restitucí.

Tento stav se také promítá do práce Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky, kde proti sobě vystupují nejen oni dva výše jmenovaní, ale také ostatní členové poslaneckých klubů vládní garnitury. Nejsou projednávány takové návrhy, jako například zákon o původu nabytí majetku, zdanění církevních restitucí, jejichž projednání a posléze schválení by přijala drtivá většina naší společnosti. Tímto nezodpovědným chováním je do značné míry ochromena činnost celé Poslanecké sněmovny.

Se znepokojením sledujeme dramaticky se zhoršující mezinárodní situaci, kterou způsobují síly světového kapitálu, v čele s USA, MMF, Světovou bankou a EU, usilující o nové přerozdělení vlivu ve světě, který je tímto vháněn do dalších a nebezpečnějších regionálních válečných konfliktů. Považujeme proto za svou prioritu udržení lidské důstojnosti, zachování míru, a tím také všech základních potřeb pro každého člověka.

Uvědomujeme si, že každý válečný konflikt, každá shozená puma či vystřelený granát, nejen že ničí lidské životy, životní prostředí, ale v neposlední řadě také kulturní dědictví lidstva. Odmítáme proto další zatahování České republiky do válečného soukolí, agresivní politiky USA a NATO, například na Blízkém východě nebo proti Ruské federativní republice. Chceme budovat důstojný život s lidmi pro lidi v trvalém míru a také v suverénní České republice.

V Praze, dne 18. února 2017

Delegáti krajské konference