Prohlášení Středočeského KV KSČM

6. 3. 2017

V Praze 6. března 2017

Aktuální prohlášení Středočeské krajské organizace KSČM

Sdělovací prostředky přinesly dne 22. února 2017 "Informaci", že Česká armáda bude spolupracovat s Bundeswehrem.

Vážení spoluobčané, středočeská organizace Komunistické strany Čech a Moravy považuje toto rozhodnutí vlády, předsedy vlády Bohuslava Sobotky a Martina Stropnického, ministra obrany, jako zásadní porušení zastupitelské demokracie a ústavních principů v České republice. Jde o otevřený políček všem snahám prosadit zákon o celostátním referendu. Středočeská krajská organizace Komunistické strany Čech a Moravy rovněž nekompromisně nesouhlasí s vysíláním vojáků a dobrovolníků České armády (žoldnéřů), k tzv. nutné obraně pobaltských států, proti "údajné možné agresi" Ruské federativní republiky. Vyslání a začlenění vojsk České armády nebylo projednáno s žádnou z komor Parlamentu České republiky a s občany naší země. ČSSD, hnutí ANO a KDU ČSL spolu s pravicovými stranami nehrají s našimi občany upřímnou hru, Ústava ČR je pro ně jen cár papíru. Předseda Poslanecké sněmovny pan Hamáček se spojil s ostatními pravicovými stranami a chce novým ústavním zákonem v čl. 43 Ústavy ČR dosáhnout v podstatě neomezenou pravomoc pro vládu ČR vysílat armádu ČR téměř kamkoliv a nekontrolovatelně i mimo závazky NATO.

Komunistická strana Čech a Moravy se bude snažit těmto snahám o aktivní roztáčení dalšího válečného harašení zabránit všemi prostředky. To je náš nejhlubší závazek. Lidé mají právo na důstojný život v míru. Vládnoucí elity rozpoutávající další a další kola válečných eskalací měly by odejít. My komunisté s našimi sympatizanty a všemi občany, kteří to cítí obdobně, vládu k tomu vyzýváme.

Mír je základní hodnota pro důstojný lidský život. Vyzýváme Bohuslava Sobotku a celou vládu ČR k odstoupení.

 

Za Výkonný výbor KV KSČM Středočeské krajské organizace KSČM

Stanislav Grospič předseda StčKV KSČM poslanec za KSČM