1. máj - Svátek práce

3. 5. 2017

První máj je dnem, kdy práce slaví svůj svátek již 127 let. Právě to, proč se jím stal, je živým poselstvím i dnes. Stále více hodnot, utvářených lidskou prací, se dnes kupí v rukou elitářské hrstky. Miliardy lidských bytostí živoří. Často zápolí o holé přežití. „Pracující chudoba“ se šíří i „euroamerickou civilizací“. O tom, že většinu dnešní mládeže čeká horší život než jejich rodi- če, se píše i v americkém tisku. Po osvobození naší vlasti Sovětskou armádou nový režim skoncoval s nouzí a ponížením. Každému bez vý- jimky garantoval práci a zaručenou odměnu i sociální jistoty od kolébky až do posledních dní. Komunisté stáli v čele nevídaného průlomu lidskosti a pokroku. Všem spoluobčanům byla zajištěna zdarma i nejnáročnější lékařská péči a také všechny stupně vzdělání.

Ti, kdo se prodrali k moci koncem 80. let, se pasovali na nositele demokracie. Avšak překotná privatizace, pro- vázená i řadou skandálních podvodů, srazila Českou republiku do pozice, které cizí kapitál přiděluje jen ne- důstojné drobky, jež nás mění ve faktickou kolonii. Pro strany a hnutí vládnoucí koalice je většina předvoleb- ních slibů už jen cárem papíru neřešícím problémy. Mís- to zodpovědné vlády se navzájem ostouzejí v naději, že tím přetáhnou voliče koaličním partnerům.

Skoncovat s politikou nabízející jen žebrácké mzdy je naší klíčovou prioritou pro podzimní volby do Posla- necké sněmovny Parlamentu ČR. Hlad po životní pohodě a jistotách znovu roste. Ke všemu, co se naším jménem stát nemělo, se stavíme čelem. Tu čest a svědomí máme. Tím rozhodněji budeme čelit prolhanému „přepisování dějin“. V boji za lepšíživot spojíme síly s od bory i občanskými iniciativami, které se s daným stavem nehodlají smířit. My, Češi, jsme se „vracet do Evropy“ nemuseli nikdy. Tím rozhodněji budeme bojovat za příjmy a životní standard těch, kteří se živí poctivou prací.

Právě Svátek práce je i nejlepší příležitostí za ni upřímně poděkovat. Poděkovat všem, kdo boj za spraved- livější společnost nevzdali. Zároveň je i výzvou k ještě rozhodnějšímu boji za to, aby bohatství této země patři- lo znovu všem. My, komunisté, cíl mezinárodního svát- ku nevzdáme! Usilujeme o rovnoprávnou spolupráci s každým, kdo o ni stojí!

 

Autor: 
Věra Kroftová předsedkyně OV KSČM Příbram