Jak v Jincích řeší otázku bydlení?

4. 5. 2017

V létě minulého roku městys předal osm sociálních bytů novým nájemníkům. Byly postaveny za 9 mil Kč díky více jak čtyřmilionové dotaci z ministerstva pro místní rozvoj. Na zastupitelstvu v prosinci 2016 zastupitelé rozhodli o využití výhodné nabídky a koupilo budovy původních lázní v Jincích. Ty byly později přestavěny na školní jídelnu a byty. Proč je městys musel získat znovu? Byly totiž v v devadesátých letech za divných okolností privatizovány a škola tak přišla o kuchyň i školní jídelnu a Čenkovké strojírny i o byty. Proto přízemí budovy chce městys z dotace IROP přestavět opět pro potřeby školy – na dvě třídy pro družinu, nové školní dílny a hrnčířskou dílnu. Ale v 1. patře v současné době již Jinečtí dokončují rekonstrukci pěti bytů, nyní z prostředků městyse. Podobně tomu je i s půdní vestavbou v budově bývalé spořitelny, kde vznikne jeden více jak stometrový byt. Předpokládá se, že v červnu budou všechny byty předány novým nájemníkům. Tím ale úsilí městyse, jak řešit poptávku po bydlení v Jincích, nekončí. Úřad městyse připra- vuje další dvě žádosti o dotace na opravy a výstavbu nových bytů. Celkem by tak v příštím roce a v roce 2019 mělo vzniknout dalších 15 sociálních bytů. V současné době městys připravuje, v pořadí již třetí, projekt na zainvestování pozemků pro bydlení. Po lokalitě na výstavbu 48 bytů, kde nyní připravuje výstavbu soukromý investor, to byla lokalita pro výstavbu necelých šede- sáti domků. Nyní opět pro výstavbu dalších osmnácti rodinných domků v lokalitě Na Vyhlídce. Otázka bydlení ale ani potom nebude v Jincích vyřešena. Chybí zde mnoho bytů, především pro příslušníky 13. dělostřeleckého pluku. Nejen pro ty, kteří nyní doplňují útvar. Na to ale městys nemá dostatek finančních pro- středků, to je ostuda někoho jiného. Když to šlo dříve, proč to nejde nyní? Přitom Jince mají dostatek míst v mateřské školce, na základní škole, pobočce ZUŠ z Rožmitálu pod Třemšínem. Mají také dostatek vody, rekon- struovanou čistírnu odpadních vod, nový sběrný dvůr a kompostárnu, opravené zdravotní středisko, komunikace i ostatní veřejnou infrastrukturu.