Tiskové prohlášení Klubu zastupitelů KSČM ve Středočeském kraji k 5. a 6. zasedání

5. 5. 2017

Klub zastupitelů KSČM dlouhodobě upozorňoval na problém neslučitelnosti funkce člena zastupitelstva kraje se jmenovanou funkcí ve vedení orgánu státní správy, který se ve Středočeském kraji týká Ing. Dany Drábové. Téma jsme byli připraveni řešit i na minulém zastupitelstvu. Tehdy ale zastupitelstvo většinově odmítlo s už konkrétní žádostí Ministerstva vnitra se problémem zabývat. Proto je nyní z podnětu ministra vnitra svoláno zastupitelstvo „mimořádné“.

„Vážíme si odborné činnosti této osobnosti, kterou lze jistě i nadále využít v odborném zázemí kraje, vnímáme, že získala okolo 11,5 tisíce preferenčních hlasů. Vnímáme ale i to, že ze strany STANu šlo při známých faktech o rozpor kandidatury s volebním zákonem a hlavně o určité zneužití této osobnosti. Sdílíme stanovisko Ministerstva vnitra a podpoříme vyslovení zániku mandátu členky Zastupitelstva Středočeského kraje Ing. Dany Drábové,“ sdělil Zdeněk Štefek.

Klub se rovněž pozastavuje nad návrhem rozdělení prostředků z rezervy Středočeského kraje. Zejména některé položky rozhodně nepodporuje. „Kritičtí jsme k 6 milionům korun na propagaci kraje, resp. vedení kraje v lokální televizi Praha TV, zatímco vydávaný Středočech nemá dosud ani redakční radu,“ uvedl Josef Dovolil.

„Upozorňujeme také na nových 5 milionů na konzultační a poradenské služby a dalších 15 milionů na nárůst počtu zaměstnanců, vnímáme to i v souvislosti se změnami na různých postech, s novými problematickými lidmi a zároveň i s odchody odborníků jako projev určité bezradnosti a personální nouze, které zaplatíme my všichni,“ podotkl Josef Dovolil i v souvislosti s případem Jindřicha Hlavatého nebo novým ředitelem benešovské nemocnice Romanem Mrvou.

Klub dále nesouhlasí se založením spolku „Asociace středočeských nemocnic, z. s.“ Jednotný postup pro všech pět Oblastních nemocnic je možné řešit v rámci porad ředitelů, ekonomů nebo předsedů představenstev a dozorčích rad a nemusí se zakládat žádný spolek. Stejně tak je možné řešit v rámci stávajících struktur i rozšíření sdružených nákupů.

„Ve Stanovách spolku je řada nejasností, např. minimální příspěvek členů 20.000 Kč měsíčně, ale kolik bude maximální příspěvek, to tam není,“ uvedla další problém Jiřina Fialová. Obavy vyjádřila i z koncentrace moci. Středočeský kraj by měl mít ve spolku právo veta, a tak vlastně bude rozhodovat pouze náměstek hejtmanky pro zdravotnictví, který má být předsedou Asociace. Oblastní nemocnice zřízené Středočeským krajem jsou akciové společnosti, a tak není jasné v případu založení spolku postavení představenstev a dozorčích rad, kteří při své činnosti ručí svým majetkem.

„Je zde i obava, aby vše nedopadlo katastrofou, kterou jsme ve Středočeském kraji již zažili, nebo jako například v Jihočeském kraji, kde se rozdávaly až přemrštěné odměny,“ doplnila Jiřina Fialová. 

Autor: 
Ing. Zdeněk Štefek předseda Klubu zastupitelů KSČM