I letos jsme byli v Poběžovicích

30. 7. 2018

Tentokrát jsme vyslali jen malou výpravu na setkání ochránců československých státních hranic, které se uskutečnilo v sobotu 14. července 2018 v hotelu Hubertus v Poběžovicích.

Jako většina účastníků jsme přijeli s předstihem, krátce porozhlédli po nejbližším okolí místa konání a v klidu poobědvali. V přísálí bylo možné si prohlédnout fotografie a dokumenty z předchozích poběžovických setkání i z jiných akcí Klubu českého pohraničí (KČP). My jsme přidali panely z významnějších akcí, ale i úplně nové obrázky z nedávného X. národního sněmu KČP ve Žďáru nad Sázavou.

 

Vlastní setkání

Slavnostní program byl zahájen nástupem ve stejnokrojích. Jako první promluvil za hosty minulý týden nově zvolený předseda Národní rady KČP Gustav Janáček. Krátce pozdravil účastníky a seznámil je s děním v hraničářském spolku. Rovněž předal ocenění některým zasloužilým členům Klubu. To nejcennější – Vlastenecký řád převzal dlouholetý obětavý funkcionář a organizátor mnoha přechozích poběžovických setkání Miroslav Macháček. Problematice současného období se věnoval poslanec Evropského parlamentu Jaromír Kohlíček, k působení v regionu se vyjádřila předsedkyně klubu Horšovský Tým Libuše Popelková. Slova se ujal i Pavel Svoboda, který má velkou zásluhu na vzniku pomníku padlým ochráncům hranic, který se tyčí na Cínovci již deset let.

 

A co my?

Kromě panelů jsme přivezli i alba fotek a dokumentů z činnosti KČP a soubor příspěvků z Haló novin v loňském a předloňském roce. Předsedkyní naší okresní rady jsem byl pověřen pozdravit účastníky i jménem naší příbramské okresní rady. Pořadatelé mi umožnili vystoupit. Vzhledem k tomu, že se tentokrát nemohl zúčastnit této akce František Kovanda, vyzval jsem přítomné i k podpoře historické pravdy, k seznamování mladé i střední generace s fakty o osvobození od fašistického Německa v roce 1945 i dalších důležitých událostech z našich stoletých československých dějin.

Spolu s námi se setkání zúčastnili i další zástupci Středních Čech, např. manželé Krásovi a Anička Doušová z Berouna.

Fotogalerie

Autor: 
Miroslav MARŠÁLEK, Foto autor a Marie Maršálková