Integrace pro chytrá města

25. 5. 2018

Řadu zajímavých námětů přinesla konference »Integrovaná doprava Prahy a Středočeského kraje« zařazená do programu SMART CITY 2018, která proběhla v pondělí na středočeském krajském úřadě.

Středočeský kraj a Praha jsou bezesporu dopravně nejzatíženějšími regiony v České republice. »Pro Středočeský kraj je navíc toto téma velice aktuální právě proto, že jsme zhruba v poločase uskutečňování projektu integrace veřejné hromadné dopravy na celém území kraje a Prahy, která by měla být dokončena v příštím roce. V praxi tak aplikujeme a současně ověřujeme teoretická východiska, jež zazněla na této konferenci,« uvedl Ivan Cinka (KSČM), předseda Výboru pro dopravu Středočeského kraje. »Důležité je, že nezůstalo jen u teorie, referujícími byli kromě více méně teoretiků také zástupci dopravních organizací, ať už to byla například Správa železniční dopravní cesty, Ředitelství silnic a dálnic nebo oba organizátoři dopravy na našem území – pražský ROPID a Integrovaná doprava Středočeského kraje, takže šlo vlastně také o využití dosavadních zkušeností včetně aktualizace dalšího postupu,« řekl Cinka a doplnil, že mezi tématy konference nechyběly například možnosti dopravní telematiky, modernizace a zkapacitňování značně zanedbané železniční infrastruktury včetně plánování odstavných, takzvaných P+R parkovišť, výstavba Pražského dopravního okruhu, příprava stavby nové linky metra D, rozvoj elektromobility i podpora cyklodopravy.

Autor: 
Ivan Cinka