KČP - Na krajském sněmu byli Příbramáci vidět

12. 6. 2018

Desetičlenné delegace z okresu Příbram se zúčastnila v sobotu 28. dubna krajského sněmu KČP v Praze. Celkem přijelo 45 delegátů a 8 hostů.

O našich lidech bylo slyšet jak v hlavním referátu předsedy krajské rady Jiřího Pokorného, ve vystoupení předsedy Národní rady KČP Rudolfa Peltána, tak i v některých diskusních příspěvcích (např. Milana Havlíčka). Jednalo se především o ocenění naší práce s mládeží, spolupráce s Pionýrem a propagace KČP na veřejnosti prostřednictvím klubových i veřejnoprávních médií. Jmenováni byli například Miroslav Maršálek, Marie Maršálková a Josef Hála. Na téma spolupráce s nově vzniklým Česko-ruským centrem vystoupil v diskusi Petr Noha.

Významné místo nám organizátoři výročního jednání vymezili i mezi vyznamenanými. Z osmi medailí byla celá polovina věnována našim členům. Medaili KČP II. obdržel Petr Noha, medaili III. stupně převzali Václav Čekan, Blanka Paszányiová a Josef Hála. U této příležitosti je třeba poblahopřát i Jiřímu Pokornému, jehož dlouholetá obětavá práce pro Kluby byla oceněna udělením Vlasteneckého řádu.

Fotogalerie

Autor: 
Miroslav MARŠÁLEK