Proč nechceme NATO?

29. 6. 2018

Severoatlantická aliance (anglicky: NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION – NATO) 

Jak je známo mezinárodní vojenský pakt, který vznikl 4. 4. 1949, umožnil vstup Německé spolkové republiky do jejich struktur už v roce 1954! Tím bylo jasně dáno za jakým účelem byl pakt založen. Od svého počátku byl jasně namířen proti vznikajícímu socialistickému společenství. Proto na svoji obranu vznikla v r. 1955 Varšavská smolouva.

NATO se jasně profilovalo tím, že hlavní slovo v něm měly Spojené Státy, které se vůbec netajily myšlenkou ovládnout Evropu nejen politicky, ale i vojensky.

Po roce 1989, kdy došlo ve většině socialistických zemích k majetkovým a jiným převratům se předpokládalo, že útočné seskupení NATO již nebude třeba a ejhle , co se nestalo. Američany ovládané NATO ani nenapadlo jednat o nějakém zrušení této militantní organizace .Tam kde nešlo zajistit „ Demokratické změny oligarchů z USA bylo potřeba přitvrdit vojensky. Angažování proti Srbům, kteří hájili svá území bylo zasaženo bombardováním svrchované Jugoslávie v r. 1999 ještě předtím NATO zasahovalo v letech 1992 – 1995 v Bosně a Hercegovině. Bombardování Srbských území Jugoslávie mělo být i pro Český národ velkým varováním před touto aliancí. Srbové stejně jako my jsou Slované, ale pro tehdy vládnoucí špičky v čele s prezidentem Havlem bylo vedlejší. Schvalováním těchto útoků jsme se přece museli zavděčit za importovanou demokracii v naší zemi.Vojenský význam USA zesílil v celém světě po útocích teroristů na USA 11.září 2011.

Útok byl označen jako útok na všechny státy NATO (včetně ČR). Cíl byl zničit všechny země označené USA jako teroristické. Původní akce na níž interveční síly dostaly mandát OSN byl však porušen, což vedlo ke svržení tzv. diktátorů a země jako Irák uvrhlo do krvavého chaosu. To samé se dnes děje po celém světě, kde zasáhly Americké jednotky za podpory zemí – zejména Velké Británie, Francie a Německa. Zavinili tím obrovskou migrační vlnu a uvrhly miliony lidí do nesmírné bídy. To je také tvář kapitalismu a vinu nesou i naše politické špičky.

Proto, jako komunisté nechceme takovou organizaci, která nedokáže ochránit své občany proti teroristům, ale proklamuje, že je třeba vydávat stále větší finanční prostředky a neustá- le zbrojit, aby mohly bohatnout zbrojařské koncerny, kde větši- na západních politiků má své akcie!

Je to zcela zvrácená a nelidská politika. Tito lidé, kteří tyto procesy podporují zasluhují odsouzení. Volit tyto politiky je nepochopitelné! 

Autor: 
Zdeněk Borák, člen VV OV KSČM Příbram