Prohlášení Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska k útoku na Syrskou arabskou republiku

16. 4. 2018

Syrský lid, světová veřejnost byli v uplynulých hodinách svědky bezprecedentního  brutálního vojenského útoku Spojených států amerických se svými věrnými lokaji Velkou Británií a Francii.  

    Odborové sdružení Čech, Moravy, Slezska jednoznačně nekompromisně odsuzuje toto hrubé porušení mezinárodního práva, stability a míru ve Světě, regionu Blízkého východu a Sýrii, kterého se dopustili prezidenti D. Trump, E. Macron a premiérka T. Mayová. 

    Není možné uplatňovat v mezinárodním právu politiku nadřazenosti, neokolonialismu, vlastních mocenských zájmů zahraničních kapitálových uskupení, politiku cukru a biče pod heslem rozděl a panuj.

   Agresi USA, Velké Británie a Francie trpí obyčejní lidé, ale je pošlapána i legitimita vlády Syrské arabské republiky a suverenita tohoto státu. Odborové sdružení Čech, Moravy, Slezska má velice dobře v paměti obdobný agresivní útok USA a NATO vůči bývalé Jugoslávii a srbskému lidu. Tyto scénáře a tato bolest jíž trpí v zájmu mocných elit nevinní se nesmí nikdy opakovat.

   Vyjadřujeme hlubokou solidaritu a účast všemu syrskému lidu a vládě této země, dělníkům, ostatním pracujícím a bratrským odborovým svazům v jejich dnešní těžké chvíli. Jsme na Vaší straně a pomůžeme Vám uhájit Vaše právo na život v míru a odvrátit další agresi. Mezinárodní společenství v této otázce musí být jednotné. Vyzýváme proto i pokrokové, levicové a komunistické stravy ve Světě, aby dostály svým nejlepším tradicím odsoudily tento útok na Sýrii a zasadili se o odmítnutí agrese USA, Velké Británii a Francie. Vyzýváme, aby totéž učinily i bratrské odborové svazy a organizace. V solidaritě je síla.

   Žádáme vládu České republiky, aby přehodnotila své lokajské vztahy k americké administrativě a zmrazila svou účast v Severoatlantické  alianci (NATO) , aby nijak vojensky dále nepodporovala Spojené státy americké.

S hlubokou úctou stojíme na straně syrského lidu, bratři pravda je na vaší straně a mír zvítězí.

Autor: 
Stanislav Grospič předseda Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska, předseda parlamentní skupiny přátel Sýrie