SOF: Prohlášení ke 200. výročí narození Karla Marxe

9. 5. 2018

5. května 1818 se v pruském Trevíru narodil velký zakladatel vědeckého světového názoru dělnické třídy Karel Marx. Jeho teoretická práce a činnost vydláždily dělnické třídě cestu k naplnění její historické úlohy a boje za ukončení vykořisťování.

 

Ve svých dílech jako Kritika politické ekonomie (1859) a Kapitál (1867) analyzováním zákonitostí kapitalistického způsobu výroby dokázal, že kapitalismus je neslučitelný s prosperitou dělnictva a je překážkou společenskému vývoji. Také objasnil nezbytnost masového třídně orientovaného boje za ustavení socialistické společnosti.  

 

Karel Marx společně s Bedřichem Engelsem sehráli klíčovou úlohu při založení Mezinárodního sdružení pracujících (the International Workingmen’s Association; První internacionály) v roce 1864 v Londýně sepsáním její první „Deklarace“ a řady jejích dokumentů. Mezinárodní sdružení pracujících, jež bylo předchůdcem Světové odborové federace, sjednotilo dělnická hnutí z různých zemí ke společnému proletářskému boji, a Karel Marx energicky bojoval za zachování její radikální, bojovné linie.

 

I dnes, když se vyostřují rozpory a soupeření mezi monopoly a vyvolávají války a lidské utrpení, bude dílo Karla Marxe vždy kombinovanou zbraní v rukou pracujících a prostých lidí v jejich každodenním zápase za pracovní a společenská práva a za zrušení vykořisťování člověka člověkem. 

Autor: 
Sekretariát SOF