Věnujme pozornost pravdivému výkladu naší historie

2. 5. 2018

I příbramský Klub českého pohraničí se zapojil do příprav na 10. národní sněm KČP. Nacházíme se v období, kdy autorita KSČM, levice a vlastenecky orientovaných spolků v očích veřejnosti klesá. Mají na tom podíl na jedné straně masově šířené dezinformace, na druhé naše malá aktivita na veřejnosti, která by zkreslené a nepravdivé informace uváděla na pravou míru.

Stručnou zprávu o dosavadních výsledcích hraničářů v regionu přednesla předsedkyně okresní rady Václava Králová. Někteří jubilanti a funkcionáři převzali ocenění národní, krajské a okresní rady. Byli mezi nimi Jiří Fungáč, Jiří Mottl a Jaroslav Dražan, kteří obdrželi čestné uznání Národní rady KČP.

O co kratší byla hlavní zpráva, o to bohatší a obsažnější byla diskuse. Tak ji hodnotila i členka Národní rady KČP Anna Doušová ve své informaci na krajské radě. Věcně hovořila například předsedkyně Republikové rady Levicových klubů žen Květa Šlahůnková. Vyzvala přítomné, aby psali do médií a vyprávěli svým vnoučatům o svých skutečných zážitcích. Jedině tak mají dnes šanci dozvědět se pravdu o naší minulosti. Hodnotné vystoupení měl předseda Středočeské krajské rady Jiřího Vrzala Jiří Pokorný. Připomněl počátky hraničářského hnutí na Příbramsku a označil současnou okresní radu jako jednu ze tří „vlajkových lodí“ klubu ve středních Čechách. Vyjádřil potěšení nad tím, že si zdejší klub dal do názvu jméno dlouholetého komunisty, zakládajícího člena okresního klubu a věrného vlastence Stanislava Kofroně. Kladně hodnotil práci s mládeží i podíl Příbramáků na oslavách 70. výročí

osvobození, které proběhly 9. května 2015 v Praze, a jejichž součástí byla i Plavba vítězství po Vltavě. V závěru vyzval k podpoře připravované akce Nesmrtelný pluk, jíž bychom měli uctít památku hrdinů, kteří položili své životy při osvobozování Československa od německého fašismu.

V diskusi rovněž promluvil Václav Šlechta z Příbrami, jenž v roce 1945 bydlel v Plzni a byl 6. května osobně přítomen na plzeňském náměstí. Na jednání dosvědčil, že se američtí vojáci při svém příjezdu nesetkali s žádným ozbrojeným odporem.

Věřme, že se účastníci i příznivci hraničářů zasadí o to, aby se klub, levice i čeští vlastenci více dostávali do podvědomí široké veřejnosti. 

Autor: 
Miroslav Maršálek