DEKLARACE O GLOBÁLNÍM INTERVENCIONISMU A AGRESI NATO PROTI FEDERÁLNÍ REPUBLICE JUGOSLÁVIE

21. 3. 2017

Za poslední tři desetiletí je zřízený a stále více aplikovaný po celém světě model globálního intervencionismu. Nástrojem, použitým ve všech agresích, od Srbska (Federativní republika Jugoslávie), Afghánistánu, Iráku, Libye a Sýrie po Mali, je aliance NATO. Tato strategie byla oficiálně zahájena na jednání NATO ve Washingtonu 25. dubna 1999, v době agrese proti FR Jugoslávie. Tato skutečnost poznamenává začátek 21. století a třetího tisíciletí.  

 

Místo pokrokového nástupu je lidstvu vnucen globalistický monismus, neo-imperialismus a kolonialismus, s NATO přebírajícím úlohu podmanitele a představitele zájmů nadnárodního kapitálu a vojensko-průmyslového komplexu globální oligarchie. Spolu s nárůstem počtu a rozsahu intervencí míří rozpínání NATO na východ. Každá intervence NATO je provázena děsivými scénami, oběťmi, migrací, ničením ekonomiky a kulturního dědictví, zpustošenými společnostmi, vnitřními konflikty, pleněním a nepopsatelným lidským utrpením. Vědecké disciplíny jako mezinárodní právo, dějiny diplomacie, zahraniční politika a válečný stav, i přední intelektuálské kruhy, ukázaly do očí bijící netečnost v chápání rostoucího intervencionismu, dynamické změny v mezinárodních vztazích a rozpory současné globalizace, což jsou někdy dokonce nástroje „tvarující“ veřejné mínění do souladu s imperialistickými zájmy.    

 

II

Síť intelektuálů, umělců a společenských hnutí na obranu lidstva - odnož v Srbsku vyjadřuje obavy nad porušováním zavedených mezinárodních norem, hroucením svrchovaných států, jež odmítly vnucený globalistický rámec, šíření násilí, terorismus a výsledný růst protizápadních nálad. Proto chceme zpřístupnit základní fakta o válečných zločinech a dalším vážném porušování mezinárodního práva, spáchaných v období od 24. března do 10. června 1999 aliancí NATO, a to, že pozoruhodný počet světových intelektuálů před ní kapituloval a zřekl se jakékoli touhy pochopit charakter, cíle a následky agrese.

 

 

III

Agrese NATO proti Srbsku (FR Jugoslávie) v březnu 1999 byla přelomem v použití této vojenské aliance v mezinárodních vztazích. Válka byla vnucena nezávislému, svrchovanému evropskému státu, na hranicích zóny NATO, s hrubým porušením základních zásad mezinárodního práva, především Charty OSN a Helsinského závěrečného aktu. K agresi došlo bez souhlasu a v rozporu s mandátem Rady bezpečnosti OSN, což znamená rezignaci samotné Rady bezpečnosti a popření její role. Generál USA Wesley Clark, onoho času velitel spojeneckých sil, dostal rozkazy k útoku na Jugoslávii od generálního tajemníka NATO Javiera Solany. Agrese byla teroristickou kampaní, namířenou proti srbskému lidu a jeho politickému vedení. Byl to zločin proti míru a lidskosti, jenž vyústil v další četné zločiny. Tento precedens ustavil model intervencionismu, aplikovaného na všechny agrese napadající národní území, na zakládání vojenských základen k dalšímu rozpínání a záboru, kontrole a využití strategických tras, přírodních zdrojů a hlavních tras pro přenos energie. Ukradení Kosova a Metochie Srbsku vytvořilo podmínky k rychlé expanzi USA / NATO / EU na východ a k militarizaci Evropy. Tento fakt učinil nesmyslným jakékoli vysvětlení  agrese coby „humanitární intervence“ nebo altruismu Západu, vedených Spojenými státy.

 

Během agrese, se zapojením 19 členů aliance NATO,  bylo kolem 3 500 lidí zabito a 12 500 zraněno. Z toho, podle oficiálně vydaného seznamu, bylo zabito 1 008 vojáků a policistů, z toho 659 vojáků a 349 policejních důstojníků. Rakety a bomby NATO zničily 25 000 domů a obytných budov, 470 kilometrů silnic a 595 kilometrů železničních tratí. Bylo rozbito 14 letišť, 19 nemocnic, 20 zdravotních středisek, 18 školek, 69 škol, 176 kulturních památek a 44 mostů a dalších 38 mostů bylo zcela zničeno. Také bylo zcela zničeno sedm průmyslových a obchodních celků, 11 elektráren, 28 rozhlasových a televizních vysílačů, 29 klášterů a 35 kostelů. Bylo vedeno 2 300 útoků na 995 zařízení v Srbsku, při kterých bojové letouny vypálily téměř 420 000 raketových střel v celkové váze 22 000 tun. NATO vypálilo 1 300 řízených střel a svrhlo 37 000 tříštivých bomb, jež zabily 200 lidí a stovky dalších zranily.

 

Byly použity rakety s ochuzeným uranem, což trvale ohrožuje půdu, vodu a vzduch, vstupuje do potravinového řetězce a má dalekosáhlé následky na lidské zdraví i na živé bytosti všeobecně. Během bombardování bylo také Srbsko zamořeno dalšími jedy a znečišťujícími látkami ze zničených průmyslových celků. Účinkem znečišťujících látek je fakt, že dnešní Srbsko je na prvním místě v Evropě v počtu pacientů, i v počtu úmrtí, pokud jde o zhoubná onemocnění v dětství. Tohle byla tichá jaderná válka, s následky, jež mohou trvat dalších 600 let.

 

Byla zničena třetina elektrických zařízení v zemi, v Pancevu a v Novim Sadu byly bombardovány dvě ropné rafinérie a síly NATO poprvé použily takzvané grafitové bomby, narušující fungování energetických systémů. NATO vědomě zbavilo domácnosti, nemocnice, porodnice, školky, pekařství atd. dodávek elektřiny.

 

IV

Protože to bylo nesporné a hrubé porušení základních norem mezinárodního práva, členské země NATO nesou za tuto agresi zodpovědnost, včetně odpovědnosti za škody, odhadnuté na víc než 100 mld. amerických dolarů. Jsou zodpovědné za použití ochuzeného uranu a dalších nepovolených zbraní hromadného ničení. Ve vztahu k tomuto jsme přesvědčeni, že Srbsko má veškerá práva zahájit soudní řízení proti NATO a jeho členským zemím, které se na agresi podílely, před mezinárodními institucemi, za účelem uplatnění práva na náhradu za válečné škody, a to i jednotlivcům, kteří byli oběťmi agrese. Tento proces by byl příspěvkem k demokratizaci mezinárodních vztahů a posílil by úlohu OSN a zachování zásad svrchovanosti a rovnosti národů.

 

Síť na obranu lidstva - odnož v Srbsku očekává podporu svého hodnocení válečných zločinů NATO, uvedených v této Deklaraci, od všech svobodymilovných a nezávislých sdružení a společenských hnutí světa, proti všem formám mezinárodního násilí a porušování mezinárodního i národního práva a civilizačního dědictví.

   

Bělehrad, 24. února 2017

                                                                                                                Předseda Výkonné rady

                                                                                                                   Ratko Krsmanović

 

Autor Deklarace je generálním tajemníkem Jugoslávské sdružené levice, strany bývalého prezidenta Slobodana Miloševiče (pozn. překl.) 

Republic of Serbia, Belgrade, Cankareva 6; Identification number: 28207891; Tax identification number: 109630236; Phone number: +381 63 8813783; Bank account:  205-0000000241220-48; E-mail: moc.srbija@gmail.com