Druhým rokem v krajském zastupitelstvu

28. 2. 2018

V krajských volbách na podzim roku 2016 jsme dosáhli pouze na 8 mandátů místo 19, na kraji vznikla pravicová koalice ANO, STAN, ODS a přeběhlíků od TOP09 a komunisté se dostali do opozice. Ve věcné, konstruktivní podobě se účastnil zasedání zastupitelstva, činnosti výborů a komisí. V prvním roce kritizovali komunisté rušení proplácení pohotovostních poplatků ve zdravotnických zařízeních, zrušení žákovského jízdného, nárůst počtu úředníků o 30, nezvládnutou integraci Kladenska, omezování a zhoršování kvality péče a doprovodných služeb ve zdravotnictví, chaos kolem kotlíkových dotací, nízkou úroveň čerpání investic i řadu parametrů fondů kraje a rozpočtových položek.

Na podzim roku 2017 přestala po dlouhodobějších sporech dosavadní koalice fungovat a komunisté využili možnosti prosazovat svůj volební program a na základě sedmi programových priorit podpořili vládu ANO a ČSSD. K těmto sedmi prioritám a dalším programovým bodům, které se promítly do programového prohlášení, je upřena aktuální pozornost zastupitelů za KSČM.

První prioritou bylo obnovení žákovského jízdného. Při probíhajících jednáních prosazujeme, aby platilo již od září 2018 a aby byl systém poskytování jednoduchý, nenáročný, v rámci pravidel integrované dopravy.

Další prioritou bylo jasné ne privatizaci a vyvádění služeb, objevovaly se totiž informace, že ODS chystá opět jako v letech své vlády na kraji vyvedení některých ziskových činností z nemocnic. Zkuste třeba prodat ziskové parkoviště v nemocnici, když z toho zisku mohou být financovány ztrátové, ale pro občany nutné činnosti…

Třetí priorita se týkala důrazného ne omezování a slučování služeb a tlaku na navýšení kvality a rozsahu služeb. Již několikrát jsme se věnovali kvalitě služeb ve zdravotnictví a budeme se snažit, abychom šli nahoru i v takových službách, jako je úklid či stravování. Plánuje se zakoupením domu seniorů v Žižicích i navýšení počtu míst v sociálních službách. A zabránili jsme podporou krajské vlády i slučování Rabasovy galerie s Muzeem TGM škol v Kunicích se školou v J9lovém u Prahy. Obojí se již chystalo.

Dle čtvrté priority měly být fondy nasměrovány na základní občanskou vybavenost zejména v malých obcích. Letos jsme se zaměřili na kanalizace a vodovody, tam plyne v dotačním systému mnohem více financí než dosud, a to i z různých poplatků.

Pátou prioritou je podpora sítě policejních služeben. Uvědomujeme si dlouhodobý problém kriminality zejména v okolí Prahy a v některých dalších lokalitách i limity obcí, takže letošní rok dopilováváme systém, který by umožnil přes navýšení počtu služeben zajistit rychlejší dobu reakce Policie ČR a přispět tak k bezpečnosti občanů.

Na šesté prioritě, koncepci podpory významných kulturních akcí a akcí s destinačním potenciálem se horečně pracuje. Jedná se nám o to, aby skutečně významné akce nemusely každý rok škemrat s nejistým výsledkem o podporu, ale na základě schválené koncepce jim byla poskytována dlouhodobě.

Sedmá priorita se týká hospodaření, tedy systémového řešení energetických úspor, které by přineslo přes plánované i drobné investice minimálně desetimilionové finanční částky každý rok v relativně krátké době. Také na tomto bodu se již pracuje.

Komunisté svůj program plní a také Vám to dokazují a dokáží.

Autor: 
Zdeněk Štefek, předseda klubu zastupitelů KSČM ve Středočeském kraji