»Ni zisk, ni slávu« a »Tužme se« – to jsou hesla Miroslava Tyrše

24. 7. 2018

 

Počátkem prázdnin naplnil Prahu skutečný sportovní duch – přijeli cvičenci z celé naší republiky, ale i členové Sokola z 20 zemí světa (z Evropy, Ameriky, Kanady i z Austrálie), aby po tradičním sletovém průvodu Prahou a po komponovaném sportovním programu Sokol Gala v O2 aréně ve 12 hromadných skladbách (určených pro rodiče a děti, mladší i starší žactvo, muže, ženy, dorost, pro předškolní děti i seniory) předvedli své dovednosti z oblasti »Sport pro všechny«.
Po více než roční přípravě ve svých tělocvičných a tělovýchovných jednotách a ve sportovních klubech či školách a po řadě secvičných a následně místních, župních a oblastních sletech chtěli v Praze po šesti letech na XVI. všesokolském sletu předvést krásu zdravého pohybu, prožít nezapomenutelnou atmosféru společného cvičení generací. Hrdě, zdařile a s radostí navázali na tradice předchozích generací. Organizátoři sice opustili velký Strahovský stadion, postavený v roce 1926, celou akci přesunuli do Edenu na fotbalový stadion Slavie a počet cvičenců (i diváků) se snížil na stovky. I tak v nás - cvičencích a mnohých dalších - zůstal zájem o společné gymnastické cvičení s hudbou motivací. Autoři skladeb vše přizpůsobili již nové době a změně v prostředí sportu.
XVI. všesokolský slet 2018, zejména v zahájení (připomněl naši historii i historii Sokola) a v koedukované skladbě Spolu (skladba pro dorost, muže a ženy nacvičená Českou obcí sokolskou a Sokolskou unií Slovenska) prokázal svým pojetím historii československé vzájemnosti, národní hrdosti a vlastenectví a stal se tak součástí oslav 100. výročí založení Československé republiky.
S dobrými a nezapomenutelnými zážitky z plochy odcházeli nejen cvičenci jednotlivých skladeb, ale zřejmě i přítomní diváci a diváci od televizních obrazovek z obou programových dnů či průběžných reportáží. Stejně radostný a plný zážitků byl i návrat cvičenců z Prahy domů.
Chci vám tyto své pocity sdělit i jako přímý účastník akce, vystupující ve skladbě České asociace sportu pro všechny Gymnastický sen a jako cvičenec na všech pěti předchozích sletech. Připomnělo mi to atmosféru veřejných vystoupení, kterou jsme i v Klecanech v období celostátních spartakiád prožívali. Je na co vzpomínat a i dnes stojí za to umožňovat i dalším společné prožívání pohybu s hudbou a pohybovou seberealizaci v různých formách sportovních odvětví. Tělovýchova a sport není »projekt neziskovky«, ale trvalá a soustavná činnost a veřejně prospěšná činnost, chcete-li »služba«, obohacující člověka. S ní se snoubí nezbytné a tradiční dobrovolnictví činovníků (vedoucích, cvičitelů, trenérů), které bychom měli umět alespoň morálně i oceňovat.
Nečekejme tedy dalších šest let, kdy se bude konat XVII. všesokolský slet – možná i s větší účastí Klecanských. 

Autor: 
Václav KUCHTA
Zdroj: 
Haló noviny